მლნ კვტ.სთ
01-02/10/2022
 
მოხმარება
მლნ კვტ.სთ
01-02/10/2022

დღე

თბოსადგურები

ქარის ეს

მარეგულირებელი ჰესები

სეზონური ჰესები

მცირე ჰესები

მოხმარება

1 5.138 0.114 12.250 5.894 1.712 34.574
2 5.342 0.280 11.226 5.507 1.600 33.705