მლნ კვტ.სთ
01-05/06/2023
 
მოხმარება
მლნ კვტ.სთ
01-05/06/2023

დღე

თბოსადგურები

ქარის ეს

მარეგულირებელი ჰესები

სეზონური ჰესები

მცირე ჰესები

მოხმარება

1 0 0.324 18.217 15.178 4.278 33.321
2 0 0.070 25.637 17.501 4.020 33.862
3 0 0.103 26.412 17.377 4.182 34.466
4 0 0.111 24.760 16.413 4.137 33.178
5 0 0.181 26.680 15.989 4.051 34.639