მლნ კვტ.სთ
01-01/02/2023
 
მოხმარება
მლნ კვტ.სთ
01-01/02/2023

დღე

თბოსადგურები

ქარის ეს

მარეგულირებელი ჰესები

სეზონური ჰესები

მცირე ჰესები

მოხმარება

1 24.020 0.004 5.524 4.318 1.169 42.507