12/10/2018

2018 წლის სექტემბრის თვეში ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ 238 007 008.5 კვტ.სთ რაც აღნიშნულ თვეში ქსელში მთლიანი მიწოდების 24% წარმოადგენს. საბალანსო ელექტროენერგიის ღირებულებამ 27 653 704.95 ლარი შეადგინა.

 

- პირდაპირი კონტრაქტით გაყიდული ელექტროენერგია

- საბალანსო ელექტროენერგია                                            


სექტემბერში საბალანსო ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილმა ფასმა ერთ კილოვატ საათზე 11.6191542 თეთრი შეადგინა, ხოლო დერეგულირებული ელექტროსადგურების საბალანსო ელექტროენერგიის ფასმა კი - 11.248 თეთრი.

12/10/2018

2018 წლის 05 ოქტომბრიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „აჭარ ენერჯი-2007“, როგორც პირდაპირი მომხმარებელი (კირნათი ჰესის ნაწილში).

09/10/2018

2018 წლის 05 ოქტომბრიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ფშავი ჰიდრო“ (სკურდიდი ჰესის ნაწილში), როგორც ელექტროსადგური საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში.

08/10/2018

ა/წ 1-5 ოქტომბერს, საქართველოს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის კომერციული ოპერატორის წარმომადგენლები - თამარ წურწუმია (საერთაშორისო და ინვესტორებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი) და ზაზა გერგაია (ვაჭრობის ორგანიზებისა და ელექტროენერგეტიკული ბაზრის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი) სამუშაო ვიზიტით იმყოფებოდნენ რუმინეთში, ქალაქ ბუქარესტში, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ენერგეტიკული პროგრამისა და რუმინეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს თანამშრომლობის ფარგლებში, გაიმართა სასწავლო სემინარი თემაზე: ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ლიბერალიზაცია და განახლებადი ენერგიები.

04/10/2018

2018 წლის 04 ოქტომბერს (24:00 საათზე) ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა რეგისტრაცია გაუუქმა შპს „აჭარ ენერჯი-2007“ („კირნათი ჰესის“ ნაწილში), როგორც  ელექტროსადგურს - საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში და „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესები“-ს შესაბამისად იგი აღარ წარმოადგენს საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილეს.

28/09/2018

2018 წლის 26 სექტემბრიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ („ბოდორნაჰესი“-ს ნაწილში), როგორც ელექტროსადგური საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში.

18/09/2018

2018 წლის 17 სექტემბერს, სერვერის დაცვის მიზნით, სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემის შესყიდვისათვის, ესკოს მიერ გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი (SPA 180014927), რომლის სავარაუდო ღირებულება დღგ-ს გათვალისწინებით შეადგენს  31000 ლარს. სატენდერო  წინადადების  წარმოდგენის  ვადა  მთავრდება  2018 წლის  25 სექტემბერს 13:00 საათზე.

14/09/2018

2018 წლის აგვისტოს თვეში ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ   178 322 147.1 კვტ.სთ შეადგინა, რაც აღნიშნულ თვეში ქსელში მთლიანი მიწოდების 17% წარმოადგენს. საბალანსო ელექტროენერგიის ღირებულებამ 21 146 639.06 ლარი შეადგინა.

 

- პირდაპირი კონტრაქტით გაყიდული ელექტროენერგია

- საბალანსო ელექტროენერგია                                            


აგვისტოში საბალანსო ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილმა ფასმა ერთ კილოვატ საათზე 11.8587866 თეთრი შეადგინა, ხოლო დერეგულირებული ელექტროსადგურების საბალანსო ელექტროენერგიის ფასმა კი - 1.818 თეთრი/კვტ.სთ.

12/09/2018

2018 წლის  11 სექტემბერს  ესკოს  მიერ  გამოცხადდა მანქანების რეცხვის  მომსახურების  შესყიდვის  ელექტრონული ტენდერი NAT180014562, შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო სახელშეკრულებო  ღირებულება  - 2 070 ლარი.

სატენდერო  წინადადების  წარმოდგენის  ვადა მთავრდება  2018 წლის  19 სექტემბერს.

10/09/2018

მ/წლის 4-6 სექტემბერს, ენერგეტიკული გაერთიანების ტექნიკური დახმარების ფარგლებში, საქართველოს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორისა (ესკო) და საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების ეროვნული მარეგულირებელი კომისიის (სემეკი) წარმომადგენლები სამუშაო ვიზიტით იმყოფებოდნენ სლოვენიაში, ქ. ლუბლიანაში. შეხვედრები გაიმართა სლოვენიის ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორთან (BORZEN), რომელიც აღნიშნული ტექნიკური დახმარების ფარგლებში შეიმუშავებს რეკომენდაციებს საქართველოს კონკურენტული ბაზრის (ერთი დღით ადრე და საათობრივი ბაზრის) დანერგვასთან დაკავშირებით.