20/07/2018

„ესკო“-ში, ენერგეტიკული გაერთიანების“ ტექნიკური დახმარების ფარგლებში, ახალი ელექტროენერგეტიკული ბაზრის მოდელთან დაკავშირებით ორ დღიანი სამუშაო შეხვედრები გაიმართა.

შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს, „ენერგეტიკული გაერთიანების“, „ევროპული ენერგეტიკული ვაჭრობის/ბირჟების ასოციაციის“ (EUROPEX), სლოვენიის ბაზრის ოპერატორისა (BORZEN) და ვაჭრობის (Power Exchange)-ის წარმომადგენლებმა, რომლებიც შეისწავლიან არსებულ სიტუაციას და შეიმუშავებენ სარეკომენდაციო დოკუმენტს საქართველოსთვის, ელექტროენერგიის ბაზრის ოპერირების საუკეთესო ევროპული პრაქტიკისა და ჩვენი ბაზრის თავისებურების გათვალისწინებით.

20/07/2018

საქართველოს ელექტროენერგეტიკულ ბაზრისა და ელექტროენერგიით ვაჭრობის არსებული მოდელის მოდერნიზებისა და რეფორმირების ფარგლებში, ესკოს წარმომადგენლობა USAID-ის მიერ ორგანიზებული სამუშაო ვიზიტით, G4G-ის, საქართველოს საბაჟოსა და საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის დელეგაციასთან ერთად სერბეთის დედაქალაქ ბელგრადს ესტუმრა. სამუშაო ვიზიტის მიზანი იყო საქართველოს დელეგაციისთვის ელექტროენერგიით ტრანსსასაზღვრო ვაჭრობის საბაჟო პროცედურებისა და ელექტროენერგიის განბაჟების სერბული მოდელის გაცნობა.

19/07/2018

2018 წლის 17 ივლისის 12:00 საათზე, ესკოს ოფისში მოხდა ესკოს მიერ გამოცხადებული ელექტროენერგიის იმპორტის განხორციელების შესახებ ინტერესთა გამოხატვასთან დაკავშირებით  წარმოდგენილი დოკუმენტაციის გაცნობა.

იმპორტის განხორციელების სურვილი გამოხატა და შესაბამისი დოკუმენტაცია წარმოადგინა ორმა კომპანიამ - „Elgreen Holdings Incorporated“-მა და „Интер Рао ЕЭС“-მა.

საუკეთესო წინადადება წარმოადგინა და გამარჯვებულად გამოცხადდა კომპანია „Интер Рао ЕЭС“.

17/07/2018

2018 წლის 13 ივლისიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ქუთაისი ინვესტმენტს“, როგორც პირდაპირი მომხმარებელი.

17/07/2018

2018 წლის 12 ივლისიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „კასლეთი 2“ („კასლეთი 2“ ჰესის ნაწილში), როგორც ელექტროსადგური საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში.

13/07/2018

2018 წლის ივნისის თვეში ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ  46 784 986.5 კვტ.სთ შეადგინა, რაც აღნიშნულ თვეში ქსელში მთლიანი მიწოდების 4% წარმოადგენს. საბალანსო ელექტროენერგიის ღირებულებამ 5 939 770 ლარი შეადგინა.

 

- პირდაპირი კონტრაქტით გაყიდული ელექტროენერგია

- საბალანსო ელექტროენერგია                                            


ივნისში საბალანსო ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილმა ფასმა ერთ კილოვატ საათზე 12.6958890 თეთრი შეადგინა, ხოლო დერეგულირებული ელექტროსადგურების საბალანსო ელექტროენერგიის ფასმა კი - 1.818 თეთრი/კვტ.სთ.

10/07/2018

სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი“ აცხადებს შემოთავაზებების მიღებას ელექტროენერგიის იმპორტის თაობაზე, 2018 წლის აგვისტოს პერიოდისათვის, იმპორტის საორიენტაციო მოცულობა - 81 მლნ კვტ.სთ.

შემოთავაზების წარმოდგენის ბოლო ვადა: 2018 წლის 16 ივლისის, 17:00 სთ (თბილისის დროით).

წარმოდგენილი შემოთავაზებების განხილვა ჩატარდება 2018 წლის 17 ივლისს, 12:00 საათზე (თბილისის დროით), სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი“-ს  ოფისში: საქართველო, ქ. თბილისი, ბარათაშვილის ქ. №2, მე-5 სართული, ოთახი №16.

10/07/2018

2018 წლის 06 ივლისიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „აჭარ ენერჯი-2007“ (კირნათი ჰესის ნაწილში), როგორც ელექტროსადგური საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში.

26/06/2018

2018 წლის  25 ივნისს  ესკოს მიერ  გამოცხადდა  ინტერნეტისა და ინტრანეტისათვის პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავების  ელექტრონული ტენდერი (SPA 180005778), რომლის სავარაუდო ღირებულება დღგ-ს გარეშე შეადგენს  20 000 ლარს. სატენდერო  წინადადების  წარმოდგენის  ვადა  მთავრდება  2018 წლის  04 ივლისს 13:00 საათზე.

15/06/2018

ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორი სამუშაო საპრეზენტაციო შეხვედრებს მართავს საკუთარი ვებ-გვერდის განახლების მეორე ეტაპის დასრულებასთან დაკავშირებით. ესკოს საინფორმაციო პორტალს დაემატა ახალი ტექნიკური სერვისები, რაც მოიცავს სავაჭრო დოკუმენტაციის წარმოების ელექტრონულ ფორმატში გადატანას. ეს მნიშვნელოვანი სიახლეა საქართველოს ელექტროენერგეტიკულ ბაზარზე სავაჭრო პროცესის ოპერატიულობისა და გამარტივების მიმართულებით.