23/06/2023

2023 წლის 22 ივნისიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ჯორჯიან ფეროელოი გრუპ (ჯფგ)“, როგორც ექსპორტიორი.

23/06/2023

2023 წლის 22 ივნისიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი“, როგორც ექსპორტიორი.

23/06/2023

2023 წლის 22 ივნისიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „სოკარ ჯორჯია გაზი“, როგორც ელექტროენერგიის საბითუმო მიმწოდებელი.

22/06/2023

2023 წლის 1 ივნისიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ხადორი 2 ჰესი“, როგორც მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგური, ხადორჰესი 2-ის ნაწილში.

22/06/2023

2023 წლის 31 მაისიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა რეგისტრაცია გაუუქმა შპს „ფერის“, ხადორჰესი 2-ის ნაწილში, როგორც  მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგურს და „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესები“-ს შესაბამისად იგი აღარ წარმოადგენს საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილეს.

16/06/2023

2023 წლის მაისის თვეში ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ 131 525 100.6 კვტ.სთ შეადგინა, რაც აღნიშნულ თვეში, ქსელში მთლიანი მიწოდების 10% წარმოადგენს. საბალანსო ელექტროენერგიის ღირებულებამ 13 722 266 ლარი შეადგინა.

◼ - პირდაპირი კონტრაქტით გაყიდული ელექტროენერგია

- საბალანსო ელექტროენერგია                                            

მაისში საბალანსო ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილმა ფასმა ერთ კილოვატ საათზე  8,5196638 თეთრი შეადგინა, ხოლო დერეგულირებული ელექტროსადგურების საბალანსო ელექტროენერგიის ფასმა კი - 1,857 თეთრი.

14/06/2023

2023 წლის 14 ივნისს გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი NAT230012504, პროგრამული უზრუნველყოფის საოპერაციო ლიცენზიებით სარგებლობის ვადის გაგრძელების თაობაზე (მონაცემთა ბაზისა და ოპერაციული პროგრამული პაკეტები-CPV48600000), სავარაუდო ღირებულებით  56 850.0 ლარის ოდენობით. სატენდერო წინადადებების წარმოდგენის ვადა მთავრდება 2023 წლის 22 ივნისს, 12:00 საათზე.

05/06/2023

2023 წლის 31 მაისიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ბილდი“, როგორც მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგური, დმანისი ჰესის ნაწილში.

05/06/2023

2023 წლის 30 მაისს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა რეგისტრაცია გაუუქმა შპს „ბილდს“, დმანისი ჰესის ნაწილში, როგორც  ელექტროსადგურს - საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში და „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესები“-ს შესაბამისად იგი აღარ წარმოადგენს საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილეს.

25/05/2023

ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორი - ესკო გილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს.