10/01/2021

2021 წლის 01 იანვრიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორის მიერ რეგისტრაცია გაუუქმდა შპს „პრაიმ ლიგალ“-ს, როგორც იმპორტიორს, ექსპორტიორს და საბითუმო მიმწოდებელს და „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების” შესაბამისად იგი აღარ არის საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილე.

10/01/2021

2021 წლის 01 იანვრიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორის მიერ რეგისტრაცია გაუუქმდა შპს „კოინმანია“-ს, როგორც იმპორტიორს, ექსპორტიორს და საბითუმო მიმწოდებელს და „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების” შესაბამისად იგი აღარ არის საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილე.

31/12/2020

ესკო გილოცავთ დამდეგ შობა-ახალ წელს. გისურვებთ 2021 წლის ყოველ დღეს მშვიდობა, მომავლის იმედი, სიყვარული და ყველა კეთილ საქმეში წინსვლის ენერგია მოეტანოს.

31/12/2020
ზოგიერთი მედიასაშუალების მიერ მერამდენედ ხდება სიცრუის ტირაჟირება საქართველოს ენერგეტიკაში არსებული მდგომარეობის შესახებ. ამჯერად, მორიგი ცრუ ინფორმაცია გავრცელდა სს „ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორის“ (ესკო) და მისი საქმიანობის შესახებ. ესკო სააქციო საზოგადოებაა. მისი ერთადერთი აქციონერია საქართველოს სახელმწიფო. სააქციო საზოგადოების აქციათა წილის მფლობელი არასოდეს ყოფილა თანაინვესტირების ფონდი, როგორც ეს ზოგიერთ მედია საშუალებაში გადაიცა. ხაზგასმით აღვნიშნავთ, რომ „“ესკო“ -სთვის ელექტროენერგიით ვაჭრობა არაა მომგებიანი საქმიანობა. ბაზრის ოპერატორი ელექტროენერგიას ყიდულობს და ყიდის ერთი და იგივე ფასად. „ესკო“- ს ფუნქციონირების საფუძველია ქვეყნის ელექტროენერგიით უწყვეტი მომარაგების მიზნით, ელექტროენერგიის ბაზრის დაბალანსება.
30/12/2020

2020 წლის 26 დეკემბრიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯია“ („საშუალაჰესი 1“-ის ნაწილში), როგორც ელექტროსადგური საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში.

30/12/2020

 სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი“ გაეცნო 2020 წლის 15 დეკემბერს გამოცხადებულ, თურქეთის რესპუბლიკიდან საქართველოში 2021 წლის  იანვრის თვის საანგარიშო პერიოდისათვის 33.6 მლნ კვტ.სთ ელექტროენერგიის იმპორტის განხორციელების შესახებ ინტერესთა გამოხატვაში მონაწილე კომპანიების მიერ წარმოდგენილ  წინადადებებს.

საუკეთესო წინადადება წარმოადგინა კომპანიამ  Aksa Enerji Ticareti A.S..

17/12/2020

2020 წლის 16 დეკემბერს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ფოვერ თრეიდინგ კომპანი“, როგორც ელექტროენერგიის საბითუმო მიმწოდებელი.

16/12/2020

2020 წლის ნოემბრის თვეში ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ 272 821 564.60 კვტ.სთ შეადგინა, რაც აღნიშნულ თვეში, ქსელში მთლიანი მიწოდების 26% წარმოადგენს. საბალანსო ელექტროენერგიის ღირებულებამ 45 383 317.80 ლარი შეადგინა.

◼ - პირდაპირი კონტრაქტით გაყიდული ელექტროენერგია

- საბალანსო ელექტროენერგია                                            

ნოემბერში საბალანსო ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილმა ფასმა ერთ კილოვატ საათზე 16.6347986 თეთრი შეადგინა, ხოლო დერეგულირებული ელექტროსადგურების საბალანსო ელექტროენერგიის ფასმა კი - 12.304 თეთრი.

15/12/2020

სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი“ აცხადებს ინტერესთა გამოხატვას თურქეთიდან ელექტროენერგიის იმპორტის თაობაზე, 2021 წლის 11-31 იანვრის პერიოდისათვის. იმპორტის საორიენტაციო მოცულობა შეადგენს 33.6 მლნ კვტ.სთ-ს.

შემოთავაზების წარმოდგენის ბოლო ვადა:

2020 წლის 21 დეკემბრის 17:00 სთ (თბილისის დროით).

03/12/2020

2020 წლის 01 დეკემბრიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „დატა ჰაბი“, როგორც პირდაპირი მომხმარებელი.