29/09/2022

2022 წლის 28 სექტემბრიდან, ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორის (ესკო) გენერალური დირექტორის მოადგილედ ალექსანდრე პაპიაშვილი დაინიშნა.

ალექსანდრე პაპიაშვილს აქვს სამართალმცოდნეობის, ეკონომიკისა და ბიზნესის მართვის მიმართულებით მუშაობის, საქართველოს ეკონომიკური და საინვესტიციო პოლიტიკის წარმართვის პროცესში მონაწილეობის მდიდარი გამოცდილება. იცნობს საქართველოს ელექტროენერგეტიკულ სექტორში არსებულ პერსპექტივებს, გამოწვევებსა და  პრობლემებს.

22/09/2022

ს.ს."ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორის" მიერ, 21 სექტემბერს, გამოცხადდა NAT 220019392 ელექტრონული ტენდერი, კომპანიის 3 თანამშრომლის სიცოცხლის უბედური შემთხვევისა და ჯანმრთელობის დაზღვევის (CPV 66500000) შესყიდვისათვის. ერთი სადაზღვევო პაკეტის სავარაუდო ღირებულებაა 67 ლარი, მომსახურების მიწოდების მაქსიმალური ვადაა 2022 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით. შესაბამისად, ტენდერის სავარაუდო ღირებულება 603 ლარის ფარგლებშია.

სატენდერო წინადადებების წარმოდგენა მთავრდება მიმდინარე წლის 29 სექტემბერს, 13:00 საათზე.

16/09/2022

2022 წლის აგვისტოს თვეში ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ 144 134 700.4 კვტ.სთ შეადგინა, რაც აღნიშნულ თვეში, ქსელში მთლიანი მიწოდების 10% წარმოადგენს. საბალანსო ელექტროენერგიის ღირებულებამ 21 956 827.6 ლარი შეადგინა.

◼ - პირდაპირი კონტრაქტით გაყიდული ელექტროენერგია

- საბალანსო ელექტროენერგია                                            

აგვისტოში საბალანსო ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილმა ფასმა ერთ კილოვატ საათზე 15.2335472 თეთრი შეადგინა, ხოლო დერეგულირებული ელექტროსადგურების საბალანსო ელექტროენერგიის ფასმა კი - 1.857 თეთრი.

10/09/2022

2022 წლის 8 სექტემბრიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ენერჯი თრეიდინგ გრუპი“, როგორც ელექტროენერგიის საბითუმო მიმწოდებელი.

08/09/2022

საქართველოს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორის (ესკო) გენერალურმა დირექტორმა დავით თვალაბეიშვილმა მონაწილეობა მიიღო ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მხარდაჭერით, საქართველოსა და სომხეთის ელექტროენერგეტიკულ სისტემებს შორის თანამშრომლობისა და ახალი პერსპექტივების გამოკვეთის მიზნით  გამართულ შეხვედრაში...

01/09/2022

2022 წლის 1 სექტემბრიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა რეგისტრაცია გაუუქმა სპს „ხანჰესი ეგნატე დვალიშვილს“ (ხანჰესის ნაწილში), როგორც მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგურს, და „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესები“-ს შესაბამისად, იგი აღარ წარმოადგენს საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილეს.

01/09/2022

2022 წლის 1 სექტემბრიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა რეგისტრაცია გაუუქმა შპს „იოტა სინერჯის“ (დაგვა ჰესის ნაწილში), როგორც მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგურს, და „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესები“-ს შესაბამისად, იგი აღარ წარმოადგენს საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილეს.

16/08/2022

2022 წლის ივლისის თვეში ესკო-ს მეშვეობით შესყიდულმა (გაყიდულმა) საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობამ 180 580 318.8  კვტ.სთ შეადგინა, რაც აღნიშნულ თვეში, ქსელში მთლიანი მიწოდების 14% წარმოადგენს. საბალანსო ელექტროენერგიის ღირებულებამ 20 786 806.5 ლარი შეადგინა.

◼ - პირდაპირი კონტრაქტით გაყიდული ელექტროენერგია

- საბალანსო ელექტროენერგია                                            

ივლისში საბალანსო ელექტროენერგიის საშუალო შეწონილმა ფასმა ერთ კილოვატ საათზე 11.5111141 თეთრი შეადგინა, ხოლო დერეგულირებული ელექტროსადგურების საბალანსო ელექტროენერგიის ფასმა კი - 1.857 თეთრი.

16/08/2022

2022 წლის 12 აგვისტოდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ლ.ჯ ფაუერ სოლუშენს“, როგორც მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგური, ნაცეშარი ჰესის ნაწილში.

16/08/2022

2022 წლის 11 აგვისტოს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა რეგისტრაცია გაუუქმა შპს „ლ.ჯ ფაუერ სოლუშენს“, ნაცეშარი ჰესის ნაწილში, როგორც  ელექტროსადგურს - საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის პერიოდში და „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესები“-ს შესაბამისად იგი აღარ წარმოადგენს საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილეს.