გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის მაჩვენებლები

დეკემბერი, 2017 წელი

დღე
 
ფაქტიური მზადყოფნის დღეები

სიმძლავრის წყარო

ფაქტიური მზადყოფნის დღეები

გარანტირებული სიმძლავრის საფასური (ლარი)  

შპს "ჯიფაუერი" (აირტურბინული ელექტროსადგური) 16 დღე 676 096
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:3 ენერგობლოკი) 26 დღე 455 338
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:4 ენერგობლოკი) 19 დღე 348 460
შპს "მტკვარი ენერჯი" (გარდაბნის N:9 ენერგობლოკი) 20 დღე 1 325 280
შპს "გარდაბნის თბოსადგური" (კომბინირებული ელექტროსადგური) 4 დღე 1 375 536