გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის მაჩვენებლები

თებერვალი, 2018 წელი

დღე
 
ფაქტიური მზადყოფნის დღეები

სიმძლავრის წყარო

ფაქტიური მზადყოფნის დღეები

გარანტირებული სიმძლავრის საფასური (ლარი)  

შპს "ჯიფაუერი" (აირტურბინული ელექტროსადგური) 28 დღე 1 256 472
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:3 ენერგობლოკი) 28 დღე 521 836
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:4 ენერგობლოკი) 28 დღე 569 996
შპს "მტკვარი ენერჯი" (გარდაბნის N:9 ენერგობლოკი) 25 დღე 1 490 750
შპს "გარდაბნის თბოსადგური" (კომბინირებული ელექტროსადგური) 27 დღე 10 419 111