გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის მაჩვენებლები

აგვისტო, 2018 წელი

დღე
 
ფაქტიური მზადყოფნის დღეები

სიმძლავრის წყარო

ფაქტიური მზადყოფნის დღეები

გარანტირებული სიმძლავრის საფასური (ლარი)  

შპს "ჯიფაუერი" (აირტურბინული ელექტროსადგური) 31 დღე 1 391 094
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:3 ენერგობლოკი) 31 დღე 577 747
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:4 ენერგობლოკი) 10 დღე 203 570
შპს "მტკვარი ენერჯი" (გარდაბნის N:9 ენერგობლოკი) 0 დღე 0
შპს "გარდაბნის თბოსადგური" (კომბინირებული ელექტროსადგური) 27 დღე 10 419 111