საბალანსო ელექტროენერგიის მაჩვენებლები (ფაქტიური)

2018 წელი

მოცულობა
ფასი
 

2018 წელი

საბალანსო ელექტროენერგიის რაოდენობა, მლნ კვტ.სთ

საბალანსო ელექტროენერგიის ფასი, თეთრი/კვტ.სთ

საბალანსო ელექტროენერგიის წილი მთლიან ქსელში მიწოდებაში

იანვარი 307.2 12.8037206 26%
თებერვალი 252.4 13.1102478 23%
მარტი 282.1 12.2271518 25%
აპრილი 190.6 12.1376424 18%
მაისი 87.2 13.2641931 7%
ივნისი 46.8 12.6958890 4%
ივლისი 68.7 8.9075796 5%
აგვისტო 178.3 11.8587866 17%
სექტემბერი 238.0 11.6191542 24%
ოქტომბერი 321.5 14.0450100 32%
ნოემბერი 322.8 13.8082455 29%
დეკემბერი 348.6 14.0466343 29%