გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები

01-17/01/2019
მზადყოფნა
მზადყოფნის არქონა

 გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები (საპროგნოზო)

იანვარი, 2019

სიმძლავრის წყარო

დაგეგმილი მზადყოფნის დღეები

ფაქტიური მზადყოფნის დღეები
01-17

შპს "ჯიფაუერი" (აირტურბინული ელექტროსადგური) 31 დღე 17 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:3 ენერგობლოკი) 31 დღე 17 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:4 ენერგობლოკი) 31 დღე 17 დღე
შპს "მტკვარი ენერჯი" (გარდაბნის N:9 ენერგობლოკი) 31 დღე 13 დღე
შპს "გარდაბნის თბოსადგური" (კომბინირებული ელექტროსადგური) 31 დღე 17 დღე

დამატებითი ინფორმაცია გარანტირებული სიმძლავრის წყაროს მზადყოფნის შესახებ:

  • 2019 წლის 14, 15 და 16 იანვარს, შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის“ კუთვნილ №4 ენერგობლოკს დისპეტჩერიზაციის მოთხოვნით ჩაუტარდა ტესტირება გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფის მზადყოფნის შესამოწმებლად, რომელიც იყო წარმატებული და შესაბამისად, შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის“ კუთვნილ №4 ენერგობლოკს 2019 წლის იანვრის თვეში გააჩნია გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფისათვის საჭირო მზადყოფნა.
  • 2019 წლის 14 იანვარს, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ განაცხადით, შპს „მტკვარი ენერჯის“ კუთვნილი N9 ენერგობლოკი გაჩერდა ავარიულად და ჩადგა შეკეთებაში განაცხადით აგზნების სისტემაში უწესრიგობის გამო. აქედან გამომდინარე, შპს „მტკვარი ენერჯის" კუთვნილ მე-9 ენერგობლოკს 2019 წლის 14 იანვრიდან არ გააჩნია გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფის მზადყოფნა.
  • 2019 წლის 11,12 და 13 იანვარს, შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის“ კუთვნილ №3 ენერგობლოკს დისპეტჩერიზაციის მოთხოვნით ჩაუტარდა ტესტირება გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფის მზადყოფნის შესამოწმებლად, რომელიც იყო წარმატებული და შესაბამისად, შპს „საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის“ კუთვნილ №3 ენერგობლოკს 2019 წლის იანვრის თვეში გააჩნია გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფისათვის საჭირო მზადყოფნა.

მომდევნო თვის გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები (საპროგნოზო)