გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები

01-19/07/2018
მზადყოფნა
მზადყოფნის არქონა

 გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები (საპროგნოზო)

ივლისი, 2018

სიმძლავრის წყარო

დაგეგმილი მზადყოფნის დღეები

ფაქტიური მზადყოფნის დღეები
01-19

შპს "ჯიფაუერი" (აირტურბინული ელექტროსადგური) 31 დღე 19 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:3 ენერგობლოკი) 31 დღე 19 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:4 ენერგობლოკი) 0 დღე 0 დღე
შპს "მტკვარი ენერჯი" (გარდაბნის N:9 ენერგობლოკი) 4 დღე 4 დღე
შპს "გარდაბნის თბოსადგური" (კომბინირებული ელექტროსადგური) 23 დღე 9 დღე
  • შპს „გარადაბნის თბოსადგურში“ მიმდინარე გეგმიური სარემონტო სამუშაოები 2018 წლის 30 ივნისის ნაცვლად დასრულდება 2018 წლის 8 ივლისს. აქედან გამომდინარე, ივლისის საანგარიშო პერიოდში, შპს „გარადაბნის თბოსადგურს“ გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფისთვის საჭირო მზადყოფნა არ ექნება 8 დღე, 1 ივლისიდან 8 ივლისის ჩათვლით.
  • 2018 წლის 9-10 ივლისს შპს „გარადაბნის თბოსადგურს" სიმძლავრის წყაროს მოთხოვნით ჩაუტარდა ტესტირება, გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფის მზადყოფნის შესამოწმებლად, რომელიც იყო წარმატებული. ამრიგად, შპს „გარადაბნის თბოსადგურს" გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფისთვის საჭირო მზადყოფნა გააჩნია 11 ივლისიდან.

 

მომდევნო თვის გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები (საპროგნოზო)