გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები

01-12/11/2018
მზადყოფნა
მზადყოფნის არქონა

 გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები (საპროგნოზო)

ნოემბერი, 2018

სიმძლავრის წყარო

დაგეგმილი მზადყოფნის დღეები

ფაქტიური მზადყოფნის დღეები
01-12

შპს "ჯიფაუერი" (აირტურბინული ელექტროსადგური) 30 დღე 12 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:3 ენერგობლოკი) 30 დღე 12 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:4 ენერგობლოკი) 30 დღე 12 დღე
შპს "მტკვარი ენერჯი" (გარდაბნის N:9 ენერგობლოკი) 30 დღე 4 დღე
შპს "გარდაბნის თბოსადგური" (კომბინირებული ელექტროსადგური) 30 დღე 12 დღე

 

  • შპს „მტკვარი ენერჯის“ კუთვნილი №9 ენერგობლოკი შეკეთებაში იქნა ჩაყენებული 2018 წლის 31 ოქტომბრის 01:00 საათიდან 2 ნოემბრის 24:00 საათამდე ამრიგად, შპს „მტკვარი ენერჯის“ 2018 წლის 31 ოქტომბრიდან (3 დღე) არ გააჩნდა გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფისთვის საჭირო მზადყოფნა.
  • 2018 წლის 31 ოქტომბრიდან 2 ნოეემბრის ჩათვლით შპს „მტკვარი ენერჯის“ კუთვნილ მე-9 ენერგობლოკზე მიმდინარეობდა სარემონტო სამუშაოები. გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფის მზადყოფნის შესამოწმებლად, 6,7 და 8 ნოემბერს, სიმძლავრის წყაროს მოთხოვნით, ჩატარდა ტესტირება, რომელიც იყო წარმატებული. ამრიგად, შპს „მტკვარი ენერჯის“ კუთვნილ მე-9 ენერგობლოკს გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფისთვის საჭირო მზადყოფნა გააჩნია 9 ნოემბრიდან.

მომდევნო თვის გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები (საპროგნოზო)