გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები

01-24/09/2018
მზადყოფნა
მზადყოფნის არქონა

 გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები (საპროგნოზო)

სექტემბერი, 2018

სიმძლავრის წყარო

დაგეგმილი მზადყოფნის დღეები

ფაქტიური მზადყოფნის დღეები
01-24

შპს "ჯიფაუერი" (აირტურბინული ელექტროსადგური) 30 დღე 24 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:3 ენერგობლოკი) 30 დღე 24 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:4 ენერგობლოკი) 30 დღე 24 დღე
შპს "მტკვარი ენერჯი" (გარდაბნის N:9 ენერგობლოკი) 20 დღე 12 დღე
შპს "გარდაბნის თბოსადგური" (კომბინირებული ელექტროსადგური) 30 დღე 24 დღე
  • შპს „მტკვარი ენერჯის“ კუთვნილ მე-9 ენერგობლოკს გეგმიური შეკეთების დამთავრების შემდეგ 2018 წლის 11-12 სექტემბერს ჩაუტარდა ტესტირება სიმძლავრის წყაროს მოთხოვნით, გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფის მზადყოფნის შესამოწმებლად, რომელიც იყო წარმატებული.
    ამრიგად, შპს „მტკვარი ენერჯის“ კუთვნილ მე-9 ენერგობლოკს გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფისთვის საჭირო მზადყოფნა გააჩნია 13 სექტემბრიდან.

მომდევნო თვის გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები (საპროგნოზო)