გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები

01-16/01/2018
მზადყოფნა
მზადყოფნის არქონა

 გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები (საპროგნოზო)

იანვარი, 2018

სიმძლავრის წყარო

დაგეგმილი მზადყოფნის დღეები

ფაქტიური მზადყოფნის დღეები
01-16

შპს "ჯიფაუერი" (აირტურბინული ელექტროსადგური) 31 დღე 15 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:3 ენერგობლოკი) 31 დღე 16 დღე
შპს "საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია" (გარდაბნის N:4 ენერგობლოკი) 31 დღე 16 დღე
შპს "მტკვარი ენერჯი" (გარდაბნის N:9 ენერგობლოკი) 31 დღე 16 დღე
შპს "გარდაბნის თბოსადგური" (კომბინირებული ელექტროსადგური) 31 დღე 16 დღე
  • 2018 წლის 16 იანვარს შპს „ჯიფაუერის" კუთვნილი გარდაბნის აირტურბინული ელექტროსადგურის სიმძლავრე ჩამოვიდა მთავრობის მიერ დადგენილ მინიმალურ სიმძლავრეზე (80 მგვტ) ნაკლებ სიდიდემდე. ამრიგად, შპს „ჯიფაუერს" გარანტირებული სიმძლავრით უზრუნველყოფის მზადყოფნა არ გააჩნდა 16 იანვარს, 1დღე.

 

მომდევნო თვის გარანტირებული სიმძლავრის წყაროების მზადყოფნის დღეები (საპროგნოზო)