ახალი ტენდერი

სს ,,ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორის“ მიერ, 2016 წლის 28 იანვარს გამოცხადდა კომპიუტერული მოწყობილობებისა და აქსესუარების შესყიდვისგამარტივებული ელექტრონული ტენდერი (SPA 160003130).

გამოცხადებული სატენდერო ღირებულება შეადგენს დღგ-ს გარეშე 6 280 ლარს (საჭიროების შემთხვევაში ხელშეკრულებაში გათვალისწინებული იქნება დღგ).

სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ვადა მთავრდება 2016 წლის 03 თებერვალს.