ესკომ გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი

2018 წლის  09 მარტს  ესკოს მიერ  გამოცხადდა  კომპიუტერული მოწყობილობებისა და ქსესუარების (კაბელები, ფლეშ-დისკები, მაუსები და ა.შ.) შესყიდვის ელექტრონული ტენდერი (SPA180002760) ღირებულებით 2360 ლარი.  სატენდერო  წინადადებების  წარმოდგენის  ვადა  მთავრდება   2018 წლის  19 მარტს.