ესკომ გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი

 ესკოს  მიერ  გამოცხადდა:

1) დაზღვევის მსახურების შესყიდვისათვის-SPA180009747 ელექტრონული  ტენდერი, შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებით  - 6 720.0 ლარი.

 სატენდერო წინადადებების  წარმოდგენის  ვადა მთავრდება 2018 წლის   27 დეკემბერს;

2) პირადი ჰიგიენის საშუალებების შესყიდვისათვის-NAT180020752 ელექტრონული  ტენდერი, შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებით  - 7 760.0 ლარი.

 სატენდერო წინადადებების  წარმოდგენის  ვადა მთავრდება 2019 წლის   04 იანვარს;