ესკომ გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი

2019 წლის  30 იანვარს  გამოცხადდა  საკანცელარიო საქონლის შესყიდვის NAT 190002037  ელექტრონული  ტენდერი  ღირებულებით  718 ლარი. სატენდერო  წინადადების  წარმოდგენის  ვადა  მთავრდება  2019 წლის  07 თებერვალს  13:00 სთ.