ესკომ გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი

ესკო-ს აღრიცხვის კონტროლის დეპარტამენტის თანამშრომელთათვის  სატრეინინგო მომსახურების შესყიდვის მიზნით, 2019 წლის 12 მარტს გამოცხადდა SPA190001512 ტენდერი სავარაუდო ღირებულებით  1 020 ლარი  დღგ-ს გარეშე.

სატენდერო წინადადებების მიღების ვადა მთავრდება 2019 წლის 20 მარტს 12:30   საათზე.