ესკომ გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი

2019 წლის  26 ივნისს  გამოცხადდა  საკანცელარიო საქონლის შესყიდვის SPA 190003376  ელექტრონული ტენდერი ღირებულებით 400.0 ლარი. სატენდერო  წინადადების  წარმოდგენის  ვადა  მთავრდება  2019 წლის  04 ივლისს  13:00 სთ.