ესკომ გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი

პრინტერის კარტრიჯების შესყიდვის მიზნით, 2019 წლის 25 ოქტომბერს  ესკოს მიერ  გამოცხადდა  SPA190005079  ელექტრონული ტენდერი, რომლის ჯამური სავარაუდო ღირებულებაა 3 000.0 ლარი. სატენდერო წინადადებების წარმოდგენის ვადა მთავრდება 2019 წლის 05 ნოემბერს,  12:30 საათზე.