ესკომ გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი

სატრენინგო მომსახურების შესყიდვის მიზნით, 2019 წლის 28 ნოემბერს, ესკო-ს მიერ გამოცხადდა NAT190022653 ტენდერი შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებით  4 470 ლარი.

სატენდერო წინადადებების მიღების ვადა მთავრდება 2019 წლის 05 დეკემბერს.