ესკომ გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი

ესკოს მიერ  2021წლის  23 თებერვალს  გამოცხადდა NAT210003513 ელექტრონული  ტენდერი,  პროგრამული უზრუნველყოფის ლიცენზიის განახლებისათვის.

სატენდერო წინადადებების წარმოდგენის ვადა მთავრდება 2021 წლის 04 მარტს 12:00 საათზე.