ესკოს განცხადება
კორონავირუსის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით და საქართველოს მთავრობის განკარგულებით, სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი, ნაწილობრივ დისტანციურ რეჟიმში მუშაობს. ესკოს მენეჯმენტის მიერ განსაზღვრულია თანამშრომელთა ის ნაწილი, რომლებიც სამსახურეობრივ მოვალეობას დისტანციურად ასრულებენ და განსაკუთრებულად არ საჭიროებენ სამუშაო ადგილზე ყოფნას.
ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორი მუშაობს შეუფერხებლად, ასრულებს მასზე დაკისრებულ ყველა ფუნქციას.
ესკოს ვებ-გვერდი აღჭურვილია სრული ელექტრონული სერვისით, რაც ესაჭიროება საწარმოს გამართულ ფუნქციონირებას და შეუფერხებელ კომუნიკაციას კვალიფიციურ საწარმოებთან.
სიახლეების შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია, როგორც ჩვენს ვებ-გვერდზე: www.esco.ge, ასევე სოციალურ მედიაში, ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორის ფეისბუქ გვერდზე.
ესკოს პრეს სამსახურთან დასაკავშირებლად, დამატებულია ცხელი ხაზის ნომერი: 577 073 112.
ესკოს ოფისი მოწყობილი და აღჭურვილია საქართველოს მთავრობის შესაბამისი განკარგულების მოთხოვნისამებრ. ტარდება სადეზინფექციო სამუშაო.
სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი“ გისურვებთ ჯანმრთელობას და დროებითი შეზღუდვების რეჟიმის მალე და მშვიდობიან დასრულება