ინფორმაცია მონაწილედ რეგისტრაციის შესახებ.

 2015 წლის 30 დეკემბრიდან სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულმა ოპერატორმა“ საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ჰიდრო ჯორჯია“, როგორც მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგური.