ინფორმაცია საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ რეგისტრაციის შესახებ

2016 წლის 25 მაისიდან სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულმა ოპერატორმა“ საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „მედგრუპ ჯორჯია“, როგორც მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგური.