ინფორმაცია საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ რეგისტრაციის შესახებ

2016 წლის 16 მარტიდან სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულმა ოპერატორმა“ შპს „მედგრუპ ჯორჯია“ დაარეგისტრირა საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ (კვალიფიციურ საწარმოდ), ელექტროსადგურის ექსპლუატაციაში მიღების მიზნით, საცდელი გაშვების ან/და კომპლექსური გასინჯვის ნაწილში.