ინფორმაცია საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილისათვის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ

2016 წლის 1 იანვრიდან სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულმა ოპერატორმა“ საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილეობის რეგისტრაცია გაუუქმა შპს „რუსთავის წყალს“, როგორც პირდაპირ მომხმარებელს.