ინფორმაცია საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ რეგისტრაციის  თაობაზე

2018 წლის 01 მაისიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ბი ეფ დი სი ჯორჯია“, როგორც პირდაპირი მომხმარებელი.