ინფორმაცია საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ რეგისტრაციის  თაობაზე

2018 წლის 01 მაისიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ჯეო სერვერს“,  როგორც პირდაპირი მომხმარებელი.