ინფორმაცია საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილისათვის რეგისტრაციის გაუქმების თაობაზე

2018 წლის 14 დეკემბრიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა რეგისტრაცია გაუუქმა სს „ზაჰესს“, როგორც წარმოების ლიცენზიატს (ზაჰესი ჰესის ნაწილში) და მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგურს (ჩხოროწყუ ჰესისა და კინკიშა ჰესის ნაწილში) და „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, იგი აღარ წარმოადგენს საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილეს.