ინფორმაცია საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ რეგისტრაციის შესახებ

2019 წლის 01 მაისიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ, როგორც პირდაპირი მომხმარებელი, დაარეგისტრირა შემდეგი საწარმოები:

 1. შპს „ჯი თი ემ გრუპი“
 2. შპს „რუსთავის ფოლადი“
 3. შპს „ჯეოსთილი“
 4. შპს „აითილებ“
 5. შპს „ჭიათურმანგანუმ ჯორჯია“
 6. სს „რუსთავის აზოტი“
 7. შპს „რუსელოის“
 8. სს „RMG Copper”
 9. შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია“
 10. შპს „ბლოქფაუერ“