ესკოს სტუმარი - USAID-ის ენერგეტიკული პროგრამის უფროსი ექსპერტი ჯონ სვინსკო

ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორს  USAID-ის ენერგეტიკული პროგრამის უფროსი ექსპერტი ჯონ სვინსკო ეწვია. ესკოს მხრიდან შეხვედრა წარიმართა ესკოს გენერალური დირექტორის ვახტანგ ამბოკაძის , ვაჭრობის ორგანიზებისა და ელექტროენერგეტიკული ბაზრის განვითარების დეპარტამენტის უფროსის ზაზა გერგაიასა და ამავე დეპარტამენტის წარმომადგენელთა მონაწილეობით. ვიზიტის მიზანი იყო ესკოსთან ერთად ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ახალი მოდელის , სიახლეთა და პერსპექტივების ანალიზი და განხილვა.

ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორი  აქტიურად მონაწილეობს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ახალი მოდელის ჩამოყალიბების და კანონშემოქმედებით პროცესებში. შესაბამისად ხშირად მართავს საკონსულტაციო შეხვედრებს ენერგოსექტორის წარმომადგენლებთან და დაინტერესებულ კომპანიებთან.