ინფორმაცია პირდაპირი ხელშეკრულებების სტანდარტული პირობების ცვლილებასთან დაკავშირებით

გაცნობებთ, რომ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის 2020 წლის 28 იანვრის 7/12 გადაწყვეტილებებით დამტკიცებული ცვლილებები საბალანსო ელექტროენერგიის გაყიდვის პირდაპირი ხელშეკრულების სტანდარტულ პირობებში, კანონმდებლობით დადგენილი წესით დარეგისტრირდა დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიატის მიერ.

 სტანდარტული პირობების განახლებული ვერსიები შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულებზე:

 საბალანსო ელექტროენერგია - https://esco.ge/files/data/Electricity/Standard/deni_gayidva.pdf