ესკომ გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი

2018 წლის  25 ივნისს  ესკოს მიერ  გამოცხადდა  ინტერნეტისა და ინტრანეტისათვის პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავების  ელექტრონული ტენდერი (SPA 180005778), რომლის სავარაუდო ღირებულება დღგ-ს გარეშე შეადგენს  20 000 ლარს. სატენდერო  წინადადების  წარმოდგენის  ვადა  მთავრდება  2018 წლის  04 ივლისს 13:00 საათზე.