ინფორმაცია კვალიფიციურ საწარმოს საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ რეგისტრაციის შესახებ

2016 წლის 24 თებერვლიდან სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულმა ოპერატორმა“ საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა სს „თელასი“, როგორც ექსპორტიორი.