ესკომ გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი

2017 წლის  14 დეკემბერს  ესკოს მიერ  გამოცხადდა  ,,მაიკროსოფტის“ ლიცენზიების შესყიდვის ელექტრონული ტენდერი (SPA 170016097) ღირებულებით  86400 ლარი  დღგ-ს  ჩათვლით. სატენდერო  წინადადების  წარმოდგენის  ვადა  მთავრდება  2017 წლის  22 დეკემბერს  13:00 საათზე.