ესკომ გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი

2018 წლის  15 იანვარს  ესკოს მიერ  გამოცხადდა  სადაზღვევო მომსახურების შესყიდვის ელექტრონული ტენდერი (SPA180000537) სატენდერო  წინადადებების  წარმოდგენის  ვადა  მთავრდება  2018 წლის  23  იანვარს.