ესკომ გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი

2017 წლის  06 დეკემბერს  ესკოს მიერ  გამოცხადდა  მაიკროსოფტის ლიცენზიების შესყიდვის ელექტრონული ტენდერი (SPA 170015507) ღირებულებით  86400 ლარი  დღგ-ს  ჩათვლით. სატენდერო  წინადადების  წარმოდგენის  ვადა  მთავრდება 2017 წლის 14 დეკემბერს  13:00 საათზე.