ესკომ გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი

2018 წლის  29 იანვარს  ესკოს მიერ  გამოცხადდა  ჭერის ელექტრონათურების   შესყიდვის  ელექტრონული  ტენდერი (SPA180001144)  ჯამური  სავარაუდო  ღირებულებით 9 495 ლარი.

სატენდერო  წინადადებების  წარმოდგენის  ვადა  მთავრდება  2018 წლის  06 თებერვალს.