ესკომ გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი

2018 წლის  02 მარტს  ესკოს მიერ  გამოცხადდა  ჭერის ელექტრონათურების   შესყიდვის  ელექტრონული  ტენდერი (SPA180002520)  ჯამური  სავარაუდო  ღირებულებით 1 750 ლარი.

სატენდერო  წინადადებების  წარმოდგენის  ვადა  მთავრდება  2018 წლის  12 მარტს.