ესკომ გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი

2018 წლის 17 სექტემბერს, სერვერის დაცვის მიზნით, სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემის შესყიდვისათვის, ესკოს მიერ გამოცხადდა ელექტრონული ტენდერი (SPA 180014927), რომლის სავარაუდო ღირებულება დღგ-ს გათვალისწინებით შეადგენს  31000 ლარს.

სატენდერო  წინადადების  წარმოდგენის  ვადა  მთავრდება  2018 წლის  25 სექტემბერს 13:00 საათზე.