ესკომ გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი

2019 წლის  01 აპრილს  გამოცხადდა საოფისე ავეჯის (სავარძლები, მაგიდები და ტუმბოები)  შესყიდვის NAT 190006495  ელექტრონული  ტენდერი  ღირებულებით 9 800 ლარი.

სატენდერო  წინადადების  წარმოდგენის  ვადა  მთავრდება  2019 წლის  10 აპრილს  13:00 სთ.