ესკომ გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი

2021 წლის 11 ივნისს გამოცხადდა NAT210010592 ელექტრონული ტენდერი, ესკოს სარგებლობაში არსებული სხვადასხვა  ლიცენზიის,  ერთი წლის ვადით განახლების მიზნით (მონაცემთა ბაზისა და ოპერაციული პროგრამული პაკეტები-CPV 48600000), რომლის  სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 83 200.00 ლარს. წინადადებების წარმოდგენის ვადა მთავრდება 2021 წლის 21 ივნისს 14:00 საათზე.