ესკომ გამოაცხადა ელექტრონული ტენდერი

2022 წლის 27 ივლისს, კომპიუტერებისა და მონიტორების შესყიდვისათვის, გამოცხადდა NAT220014724 ელექტრონული ტენდერი, სავარაუდო ღირებულებით 22 920 ლარი.

სატენდერო წინადადების წარმოდგენის ვადა მთავრდება 2022 წლის 05 აგვისტოს, 14:00 საათზე.