ესკოს ოფისის მუშაობის შესახებ

 გაცნობებთ, რომ სადეზინფექციო სამუშაოების ჩტარების გამო ესკოს ოფისი დროებით იხურება შემდგომ შეტყობინებამდე.
გთხოვთ კორესპონდენცია გამოაგზავნოთ მხოლოდ ელექტრონული სახით მისამართზე office@esco.ge