ესკომ სახელმწიფო ელექტროსისტემასთან სამუშაო შეხვედრა გამართა

ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორის ხელმძღვანელობამ, შესაბამის დეპარტამენტებთან ერთად, სამუშაო შეხვედრა ჩაატარა  საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის წარმომადგენლებთან.

შეხვედრაზე განხილულ იქნა  მეზობელ ქვეყნებთან  ელექტროენერგიის გადადინების  საკითხი და პარალელურ რეჟიმში მუშაობის შესაძლებლობები.