ინფორმაცია  საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილისათვის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ.

2016 წლის 30 ნოემბრიდან სს „ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციულმა ოპერატორმა“ საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილეობის რეგისტრაცია გაუუქმა შპს „მედგრუპ ჯორჯიას“, როგორც მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგურს.