ინფორმაცია საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ რეგისტრაციის  თაობაზე

2018 წლის 23 მაისიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ხეორიჰესი“,  როგორც მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგური.