ინფორმაცია საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილისათვის რეგისტრაციის გაუქმების თაობაზე

2016 წლის 21 დეკემბრიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა რეგისტრაცია გაუუქმა შპს „ვოთერ ენერჯი“-ს, როგორც მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგურს კაზრეთი ჰესის ნაწილში და „ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად, იგი აღარ წარმოადგენს საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილეს.