ესკოს სამუშაო შეხვედრა იაპონიის გადამცემი სისტემის ოპერატორთან  - TEPCO

23 აპრილს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა სამუშაო შეხვედრა გამართა იაპონიის გადამცემი სისტემის ოპერატორთან - TEPCO.

შეხვედრის მიზანი იყო საქართველოს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის არსებული მოდელისა და ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულების პირობების მიმოხილვა .

მსგავსი ტიპის შეხვედრები მნიშვნელოვანია საქართველოს ელექტროენერგეტიკული ბაზრის რეფორმის პროცესში და ხელს უწყობს ოპტიმალური სავაჭრო მოდელის შემუშავებასა და დანერგვას.