გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

2016 წლის  16 დეკემბერს  გამოცხადდა  სატელეფონო კავშირის შესყიდვის გამარტივებული ელექტრონული  ტენდერი  (SPA 160031322), რომლის გამოცხადებული  სატენდერო ღირებულება  შეადგენს  2600 ლარს  და  სატენდერო  წინადადების  წარმოდგენის  ვადა  მთავრდება  2016 წლის  22  დეკემბერს  13:00 სთ.