გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

2016 წლის  23 დეკემბერს  გამოცხადდა  სადაზღვევო მომსახურების შესყიდვის გამარტივებული ელექტრონული  ტენდერი  (SPA 160032053), რომლის გამოცხადებული  სატენდერო ღირებულება  შეადგენს  10130 ლარს  და  სატენდერო  წინადადების  წარმოდგენის  ვადა  მთავრდება  2016 წლის  29  დეკემბერს  14:00 სთ.