გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

2017 წლის  28 აპრილს  ესკოს მიერ  გამოცხადდა  კომპიუტერული მოწყობილობებისა და აქსესუარების (სერვერი, სკანერი, 8 პორტიანი KVM გადამრთველი) შესყიდვის გამარტივებული ელექტრონული  ტენდერი  (NAT 170004710)  ღირებულებით  14 800 ლარი  დღგ-ს  გარეშე. სატენდერო  წინადადების  წარმოდგენის  ვადა  მთავრდება  2017 წლის  04  მაისს  15:00 სთ.