გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

2017 წლის  23 ივნისს  გამოცხადდა  საბეჭდი  მოწყობილობების (კარტრიჯები, ტონერები) შესყიდვის გამარტივებული ელექტრონული  ტენდერი  (SPA 170008682), რომლის გამოცხადებული  სატენდერო ღირებულება  შეადგენს  დღგ-ს გარეშე  2 100 ლარს  და  სატენდერო  წინადადებების  წარმოდგენის  ვადა  მთავრდება  2017 წლის  30 ივნისს 13:30 სთ.