გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

2017 წლის  28 ივნისს  გამოცხადდა  მოკლე  ტექსტური  შეტყობინების  (SMSსერვისი/მომსახურების შესყიდვის გამარტივებული ელექტრონული  ტენდერი  (SPA 170008878), რომლის გამოცხადებული  სატენდერო ღირებულება  შეადგენს  დღგ-ს ჩათვლით  300 ლარს    და  სატენდერო  წინადადებების  წარმოდგენის  ვადა  მთავრდება  2017 წლის  05 ივლისს 14:00 სთ.