ინფორმაცია საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ რეგისტრაციის თაობაზე

2016 წლის 30 ნოემბრიდან ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორმა, „ელექტროენერგიის (სიმძალვრის) ბაზრის წესების“ შესაბამისად საბითუმო ვაჭრობაში მონაწილედ დაარეგისტრირა შპს „ერა ჯორჯია“, როგორც მცირე სიმძლავრის ელექტროსადგური.